A SportAnalytik általános szolgáltatási feltételei


Gyermek tesztelése sportnap vagy egyéni teszt keretén belül történik.
Szolgáltató - Flex Service Kft., tevékenységi köre a fiatalkorúak (5-15 éves korosztály) fizikai képességeinek felmérése, valamint optimális lehetőségek meghatározása konkrét sport tevékenység végzéséhez a gyermek törvényes képviselőjének megbízása alapján
A szolgáltató tevékenységének célja felismerni a vizsgált gyermek sport adottságait és a számára legmegfelelőbb sport tevékenység, vagy sportág javaslata (a közelben működő egyesületek elérhetőségét beleértve)
A SportAnalytik küldetése nem a professzionális sportolók kiválasztása, hanem minden gyermek számára örömet lelni egy újonnan felfedezett sportképességben.
Szerződéses viszony - a Szolgáltató és a gyermek törvényes képviselője (továbbá "Ügyfél") közti szerződéses viszonyt a Ptk. ide vonatkozó rendelkezései határozzák meg, amely az alábbi szerződéses feltételekkel módosul.
A Szolgáltató és az Ügyfél közti szerződéses viszony a szolgáltatás nyújtás előtti regisztrációval és ezen feltételek Ügyfél általi elfogadásával kezdődik, ezen feltételekkel összhangban
Fizikai teszt - fizikai képességek mérése 8 tevékenységből tevődik össze, miközben minden tevékenység más fizikai képességet mér.
A fizikai teszt a következő elemekből áll:
30 m sprint, fél lábon állás, felugrás, felülés, inga-futás, előrehajlás, kosárlabdával dobás, 800 m futás

Tehetség Riport - a Szolgáltató által elvégzett mérés eredménye a szolgáltató által kifejlesztett szoftver segítségével. A riport összeveti minden gyermek egyéni adottságait a korosztálya szerinti adatbázisban (továbbá "szolgáltató adatbázisa") szereplő gyermekek eredményével, és a különböző sportágak igényeivel.
A Tehetség Riport a következő eredményeket tartalmazza:
1. Fizikai teszt és személyes preferencia teszt eredményei
2. A tesztelt gyermek fizikai képességeinek összehasonlítása a korcsoportjával (100 000 eredményt tartalmazó adatbázis)
3. A tesztelt gyermek erősségeinek kiértékelése
4. Edzés tanácsadás a gyengeségek javítására

Sport Riport - a Szolgáltató által elvégzett,kidolgozott teszt eredménye a Tehetség Riportra építve, mely tartalmazza a tesztelt gyermek számára megfelelő sportágak listáját és az alábbi információkat:
1. TOP 5 sportág listája a tesztelt gyermek számára
2. Lakóhelye szerinti legközelebbi sportklubok elérhetősége
3.Az ügyfél által preferált sportágra való megfelelés kiértékelése

Árlista - A Szolgáltató által végzett szolgáltatások árlistája elérhető a weboldalon http://www.sportanalytik.hu
Sportnap - egy előre meghtározott nap, általában hétvégén, mely keretén belül a regisztrált gyermekek fizikai felmérésen vesznek részt.
Megérkezés és regisztráció után a gyermekeket a trénerek csoportokba osztják és játékos formában elvégzik a teszteket.
A Sportnap kb. 3 órán át tart, majd a felmérés után a gyermeket a törvényes képviselője, vagy az általa meghatározott személy viszi el a helyszínről.
A Sportnap a Szolgáltató által elkészített Tehetség Riport és Sport Riport Ügyfélnek való átadásával végződik
Regisztráció - A regisztráció a www.sportanalytik.hu honlapon megtalálható jelentkezési űrlap kitöltésével történik, mely a gyermek adatainak megadásán kívül fenti feltételek elfogadását is tartalmazza (továbbá " Jelentkezési lap")
A jelentkezési lapot a weboldalon keresztül elektronikusan, vagy a regisztrációnál nyomtatott formában lehet kitölteni
A regisztráció feltétele ezen feltételek részletes megismerése, amely megerősítése online regisztrációnál a feltételek Ügyfél általi elfogadásával, vagy a nyomtatott Jelentkezési lap aláírásával történik
Regisztráció során a törvényes képviselő köteles tájékoztatni a szolgáltatót a gyermek minden egészségügyi problémájáról, amelyeket a szolgáltató az egyes versenyszámok teljesítésénél figyelembe kell, hogy vegyen.
Amennyiben a törvényes képviselő erről nem ad tájékoztatást, akkor feltételezhető, hogy a gyermek maximális terhelés alatt képes a versenyszámokat teljesíteni.
Szolgáltatás megtérítése - a szolgáltatás díját a Szolgáltató az árlistában tünteti fel
Az Ügyfél a Szolgáltató felé a szolgáltatási díjat számla vagy befizetési bizonylat fejében fizeti meg, általában a Sportnap fizikai regisztációjánál, vagy riportok elkészítésének megrendelésekor az iskolai tesztek ill. egyéni tesztek adatainak átküldése után.
A szolgáltatás díját a Tehetség Riport, vagy Sport Riport átadásának pillanatában kell megtéríteni.
Az Ügyfél köteles tájékoztatni a szolgáltatót a gyermek minden egészségi problémájáról, az alkalmazott gyógyszerekről, vagy gyógyászati segédeszközről és a gyermeket ezen gyógyszerekkel és segédeszközökkel fel kell szerelni.
Az Ügyfél a szerődéssel megerősíti a fizikai teszteken és személyes preferenciák felmérésein résztvevő gyermek egészségi alkalmasságát.
A gyermek egészségi állapotával kapcsolatos kockázatokért kizárólag az Ügyfél felel.
Minden, a Szolgáltató által nyújtott ajánlás csak tájékoztató jellegű valamint a Szolgáltató nem felel a vizsgált gyermek és a Szolgáltató által ajánlott sportágban elért eredményekért.
A Tehetség Riport és a Sport Riport eredménye nem jelenti automatikusan, hogy a gyermek a Szolgáltató által ajánlott sportágban sikeres lesz
A gyermek sikeressége a fizikai képességein felül sok külső hatástól is függ.
A Szolgáltató nem felel semmilyen vagyontárgyban keletkezett kárért, vagy annak eltűnéséért, amely ezen feltétel szerint nem szükségesek a szolgáltatás nyújtása idején, főleg az ékszerekért, nagyobb mennyiségű pénzért, vagy elektronikáért.
Személyes adatok védelme
A Ügyfél egyetért az ő és a vizsgált gyermek a Jelentkezési lapon feltüntetett adatainak Szolgáltató általi felhasználásával, kizárólag a Szolgáltató által vezetett adatbázis és a szolgáltatás végzéséhez szükséges adminisztrációs tevékenység céljából.
Az Ügyfél tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató által kért személyes adatok ezen jóváhagyás alapján a szolgáltató adatbázisában kerülnek feldolgozásra
A feldolgozott személyes adatok: A tesztelt gyermek vezeték-, és keresztneve, kora, a teszt eredménye, az Ügyfél elérhetősége (e-mail, telefonszám)
Az Ügyfél tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató a személyes adatokat valamint a tesztelt gyermek adatait felhasználhatja az eredmények kiértékelése céljából. Szolgáltató ezen adatokért ismételten felkereshető.
A személyes adatokhoz kizárólag a Szolgáltató munkatársai férhetnek hozzá.
Ügyfél hozzájárulásával a vizsgált gyermek fizikai teszjének eredménye felhasználható a szolgáltató tevékenységének bemutatásához és annak terjesztéséhez
Az Ügyfélnek joga van a Jelentkezési lapon megadott és a Szolgáltató Adatbázisában feldolgozott személyes adatokhoz való hozzáféréshez, egyúttal jogosult ezen adatok javítására, megváltoztatására, bővítésére, blokkolására, valamint kérheti a Szolgáltató Adatbázisából való eltávolítását és törlését
Amennyiben az Ügyfél úgy véli, hogy a megadott személyes adatok Szolgáltató általi feldolgozásának módja megsérti az ő, vagy a vizsgált gyermek személyiségi jogait, vagy törvénybe ütközik, főleg ha a személyes adatok nem pontosak azok feldolgozásának céljából, jogosult magyarázatot kérni a Szolgáltatótól, és kérheti a személyes adatok javítását, megváltoztatását, eltávolítását valamint törlését is.
Ezen beleegyezés alapján történő személyes adatok megadása önkéntes alapon történik.
Az Ügyfél ezennel beleegyezését adja a fent megadott személyes adatok Szolgáltató általi használatára, a 2011.évi CXII.törvény 
az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló törvény alapján.

 

Sport Analytik děti